Kontakt

ks. Jarosław Janusz

tel.: 604 723 339

ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik 

 

nr konta Ministrantów: 03 1050 1605 1000 0097 4820 3339