Kontakt

ks. Łukasz Cnota

nr tel.: 509 182 261

ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik