Roraty - ministranci (aktualizacja)
20:25 , 06-12-2018

Każdy ministrant jest obecny na przynajmniej 7* Mszach św. roratnich. Na liście animatorzy zapisują obecność: +2/+3 R.

Z powodu dużej ilości ministrantów uczestniczących w roratach, przed wyjściem z zakrystii ministranckiej należy sprawdzić sobie, czy punkty zostały wpisane.

* Ze względu na małą liczbę rorat w tym roku (krótki Adwent) została zmniejszona początkowa ilość wymaganych obecności.