Modlitewne Dzieło Wsparcia Ministrantów
13:56 , 26-02-2020

Drodzy Rodzice, Dziadkowie, Krewni naszych ministrantów oraz inne chętne osoby!

Pragnę bardzo serdecznie zaprosić do udziału w inicjatywie modlitewnej w intencji naszej ministranckiej wspólnoty. Bez wątpienia każdy z nas potrzebuje modlitwy. Szczególnie cennym i pięknym darem jest modlitwa w intencji tych, których kochamy, znamy i którym życzymy dobrze. W wymagającej i sumiennej służbie przy ołtarzu modlitwa jest ogromnym wsparciem. Codziennie nasi ministranci podejmują służbę w naszym kościele, często uczestniczą w wyjazdach, zbiórkach i różnego rodzaju aktywnościach - do tego wszystkiego potrzebne jest Boże błogosławieństwo, które chcemy wypraszać w modlitwie.

Podejmując Modlitewne Dzieło Wsparcia Ministrantów chcemy modlić się za aspirantów, kandydatów, ministrantów, animatorów, ceremoniarzy i ks. opiekuna - o światło Ducha Świętego, wytrwałość, sumienną służbę, zdrowie, mądrość i wszelkie potrzebne łaski. Chcemy polecać sprawę nowych powołań ministranckich w naszej wspólnocie a także prosić o opiekę Matki Najświętszej i św. Tarsycjusza dla wszystkich działań naszej wspólnoty i dla rodzin naszych ministrantów. 

Ufam, że wielu z nas podejmie zobowiązanie modlitwy a przez to stanie się pomocą dla ministranckiej wspólnoty naszej Parafii - niezmiernie o to proszę. 

Poprzez przystąpienie do "Modlitewnego Dzieła Wsparcia Ministrantów" (MDWM) zobowiązujemy się do odmawiania raz w tygodniu dziesiątki różańca świętego oraz modlitwy zawierzenia (treść poniżej). Każda osoba, która wyrazi chęć modlitwy otrzyma przydział jednego dnia, w którym będzie odmawiać jedną dziesiątkę różańca w intencjach naszej wspólnoty ministranckiej (wymienione powyżej). 

Można zgłaszać się u księdza drogą telefoniczną, mailową (pawelcfm@gmail.com), przez messenger lub osobiście. 

 

Do "MDWM" przystąpiły następujące osoby (wraz z przydziałem dnia):

Poniedziałek: p. Elżbieta Wycisk, p. Ewa Juzek, p. Małgorzata Winsławska, p. Wiesław Winsławski, p. Gabriela Durczok, p. Andrzej Durczok

Wtorek: p. Wojciech Piecowski, p. Mirosława Piecowska, p. Ewelina Gigla, p. Daniel Gigla, p. Róża Kurpanik, p. Jolanta Mazurek

Środa:  ks. Paweł Gajda, p. Monika Lupa, p. Sławomir Lupa, p. Justyna Sówka, p. Katarzyna Bodziony, p. Piotr Bodziony, p. Szymiczek

Czwartek: p. Ewa Brachmańska, p. Rafał Brachmański, p. Monika Bochenek, p. Łukasz Bochenek, p. Jadwiga Kaszucka

Piątek: p. Joanna Łucka, p. Tomasz Łucki, p. Justyna Zglejszewska, p. Krystyna Łotecka, p. Jacek Łotecki, p. Agnieszka Bodziony, p. Śliwa

Sobota: p. Urszula Milek, p. Hanna Skowron, p. Beata Juzek, p. Sławomir Juzek, p. Justyna Draczka, p. Beata Sikora, p. Mariola Niemczyńska

Niedziela: p. Stanisław Wycisk, p. Alina Czapkiewicz, s. Szymona, p. Sylwia Oszajca, p. Patrycja Swierczyna, p. Stanisława Bodziony, p. Władysław Bodziony, p. Izabela Kozaryna

 

MODLITWA ZAWIERZENIA (odmawiana przed dziesiątką różańca):

Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś do swojej służby wielu chłopców z naszej Parafii. Dziękuję Ci za ich otwarte serce gotowe, by służyć Tobie i Twojemu Kościołowi. Bądź z nimi nieustannie, obdarzaj ich swoją łaską i światłem Ducha Świętego, ochraniaj i prowadź w codziennym życiu. Zachowaj od zniechęcenia, strzeż od lenistwa, wspieraj w podejmowaniu służby i wszystkich obowiązków. Niech dla swoich równieśników i znajomych będą pięknym świadectwem umiłowania Ciebie. Proszę o Twoje błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej wspólnoty, dla aspirantów, kandydatów, ministrantów, animatorów, ceremoniarzy i księdza opiekuna. Niech poprzez służbę przy ołtarzu obfite łaski spływają na każdego z nich oraz ich rodziny i otoczenie. Powołuj nowych kandydatów do służby przy ołtarzu w naszej Parafii, a także nowych kapłanów według Twojego Boskiego Serca. Przede wszystkim zaś, proszę Cię Jezu, niech przez swoją służbę każdy z nich zasłuży na wieczną radość w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen. 

 

Z GÓRY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!