Uroczystość ku czci św. Tarsycjusza cz. II (03.11.2018)
23:17 , 08-11-2018

Dziś odbyła się nasza doroczna uroczystość ku czci głównego patrona ministrantów - św. Tarsycjusza. Podczas Eucharystii do grona ministrantów zostało włączonych pięciu kandydatów (otrzymali kołnierze): Michał Czapkiewicz, Mateusz Milek, Daniel Zdunek, Igor Węgierski, Mateusz Wodniok. Dwóch chłopców zostało również przyjętych do naszej wspólnoty: Miłosz Pawliczek i Mateusz Rojek. Serdecznie gratulujemy jednym i drugim! Życzymy wiele wytrwałości i Bożego błogosławieństwa. 

Pragniemy serdecznie podziękować księdzu Proboszczowi za pobłogosławienie naszych ministrantów oraz za ogromną pomoc i życzliwość dla naszej wspólnoty. Serdeczne "Bóg zapłać" wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg naszej uroczystości. Dziękujemy Siostrom, Księżom, animatorom i ceremoniarzom, Dzieciom Maryi, Dyrektorowi i Pracownikom Domu Kultury w Niedobczycach, p. Fotograf, Zespołowi "Cordis", Grupie Gitarowej, występującym Ministrantom, konferansjerowi Jakubowi oraz przedstawicielom Rybnickiego Banku Spółdzielczego. Podziękowania dla pani Organistki, która zadbała o piękną oprawę muzyczną Eucharystii oraz przygotowała naszych animatorów do pięknego wykonania psalmu. Dziękujemy niezwykle mocno wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali i pomogli uświetnić nasze święto - zaprosili gości, upiekli ciasta, przygotowali oprawę i wystrój oraz pomogli w uprzątnięciu sali. Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców Ministrantów (p. B. Juzek, p. E. Wycisk, p. J. Łoteckiemu, p. W. Piecowskiemu). Bóg zapłać również p. F. Spisakowi oraz p. S. Wyciskowi. Za ogromną pracę przygotowawczą i organizacyjną - szczególnie w zakresie obchodów w Domu Kultury dziękujemy p. Wojciechowi Piecowskiemu. 

Drodzy Kandydaci, Ministranci, Animatorzy, Ceremoniarze - najbardziej dziękuję Wam, za Waszą służbę, zaangażowanie, za trud i sumienność, dziękuję za Wasze chęci i uśmiech - dziękuję za to, że jesteście!

ks. Paweł