Praca pisemna 2

1. Jan Paweł II i jego nauczanie. Czym dla mnie są?

2. Czy Jezus jest Królem naszych czasów? Czy współczesny świat stoi w sprzeczności z Królestwem Bożym czy do niego prowadzi?

3. Ewangelia jako podstawa budowania społeczeństwa. Czy wymagania i zasady zawarte w Ewangelii mogą być dobrym fundamentem budowania współczesnego państwa?

4. Czy nauka Ewangelii może się "przeterminować"? Czy jest aktualna w każdym czasie i miejscu? - odnieś się i rozwiń temat.

5. Bóg - srogi Sędzia czy miłosierny Ojciec? - rozwiń

6. Jan Paweł II i znaczenie jego pontyfikatu dla ludzi i świata.