Zaproszenie dla braci i kuzynów ministrantów
10:02 , 12-07-2020

Czas epidemii utrudnił nam powiększanie wspólnoty ministranckiej (brak szkoły, mszy szkolnych, itp). Zawsze w czewrcu przyjmowaliśmy nowych kandydatów do służby. Tym razem z wiadomych względów nie. Po rozmowie z niektórymi rodzicami, którzy stwierdzili, że młodsze rodzeństwo naszych ministrantów rozważa wstąpienie do naszej wspólnoty chciałem bardzo serdecznie zachęcić wszystkim niezdecydowanych. Jeśli pojawią się chętni, to chcielibyśmy przyjąć nowych kandydatów jeszcze przed Tarsycjuszem (listopad) - mniej więcej pod koniec września. Jeśli zgłoszą się kandydaci już podczas wakacji - będą mogli zbierać podpisy, skutkiem czego znacząco skrócimy czas przygotowania. Spotkania przygotowawcze odbywałyby się wtedy od początku września.  

Zapraszam chłopców, braci, kuzynów, kolegów naszych ministrantów już od 5 roku życia (w indywidualnych przypadkach, po konsultacji nawet nieco wcześniej). Jeśli ktoś rozważa taką możliwość - proszę o kontakt. Zadbajmy razem o jeszcze większą liczebność naszych rojbrów!