WIELKI CZWARTEK - OGŁOSZENIA
12:18 , 18-04-2019

W tym dniu wspominamy ustanowienie przez Chrystusa sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Pan Jezus wraz z Apostołami spożywał Ostatnią Wieczerzę i umył im nogi na znak, że nie przyszedł aby Mu służono lecz aby służyć. Niech nasza postawa będzie również pełna pokory i służby.

ZBIÓRKA: godz. 10.00 w domu parafialnym (przychodzimy minimut 5 minut wcześniej) – podczas zbiórki będziemy ćwiczyć liturgię Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku – obecność obowiązkowa 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ O 18.00:  SŁUŻĄ WSZYSCY MINISTRANCI. Przychodzimy pół godziny przed Mszą świętą.

 Kolor: czerwony