WAKACJE 2019
09:41 , 25-01-2019

W przyszłym roku podczas wakacji będą organizowane dwa wyjazdy związane z naszymi ministrantami:

1) REKOLEKCJE MINISTRANCKIE W KALNEJ w terminie 20-28 lipca - podobnie jak w tym roku. Koszt 420 zł.

2) WYJAZD DO FRANCJI (PARYŻ) I NIEMIEC (KIPPENHEIM) w terminie 11 - 19 lub 20 sierpnia (do ustalenia)  Koszt okolo 1600 zł

Do wyjazdów tradycyjnie możliwe jest dofinansowanie z kasy ministranckiej (funduszu solidarnościowego) dla osób, które nie są w stanie pokryć całości. 

Lista zgłoszeń na wyjazd zagraniczny jest pełna - można zgłaszać się na listę rezerwową.