Służba w niedziele października
23:04 , 07-10-2019