Podziękowanie
15:59 , 20-05-2020

W imieniu ministrantów serdecznie dziękuję za indywidualne wpłaty na konto kasy ministranckiej w ramach wsparcia dla grupy ministranckiej. Pieniądze są w całości przeznaczane na działaność ministrantów. Bóg zapłać!