Plan służby podczas ferii (11.02 - 23.02) aktualizacja
21:18 , 09-02-2019

Plan poniżej:

 

PONIEDZIAŁEK 11 lutego

7.00 Ochojski K., Bodziony M., Sz., Konieczny M., Świtoń B., Majnusz P., Bochenek Sz.., P., Kmiecik R., Czech Ł., Pielorz J.,

15.00 Kałuziński R., Skowron M., Juzek Sz., Śliwa P., Wodniok D., M., Koźlik M., Marszolik K., Piecowski M., Ł., Kostka I., P., Myśliwiec M.,Szymura W.,

18.00 Herc D., Malinowski M., Zglejszewski P., Popek J., Machoczek D., B., Rogoza Sz., Zimoń Z., Zdunek D., Sikora G., Juzek I., Czernij J., Niemczyński W.,

 

WTOREK 12 lutego

7.00 Skowron M., Wodniok D., M., Skowron A., Brachmański B., Lupa J., Koźlik M., Ochojski K., Konieczny M., Zimoń Z., Zdunek D.,

18.00 Wycisk J., Łotecki G., Milek M., Tarnowicz Da., Do., Szczyrba M., Sikora G.,  Juzek Sz., Juzek I., Pawliczek M., Czernij J., Kostka I., P.,

 

ŚRODA 13 lutego

7.00  Woźniak T., Skowron M., Paździorek T., Koźlik M., Larysz D., Ochojski K., Konieczny M., Zdunek D., Łotecki G., Bochenek Sz.., P.,

18.00 Łucki D., Rojek Mat., Mac., Berger K., Zimoń Ł., Rogoza Sz., Pawliczek M., Zimoń Z., Tarnowicz Da., Do., Sikora G., Śliwa P., Zdanio Ł., Myśliwiec M., Gigla J.

 

CZWARTEK 14 lutego

7.00 Woźniak T., Skowron M., Wodniok D., M., Brachmański B., Piecowski M., Ł., Koźlik M., Ochojski K., Konieczny M., Łotecki G., Bochenek Sz.., P.,

18.00  Herc D., Rojek Mat., Mac., Zglejszewski P., Popek J., Mrowiec P., Wycisk K., Rogoza Sz., Widera M., Sikora G., Polanecki J.,  Juzek I., Marszolik K., Kostka I., P.,


PIĄTEK 15 lutego  

7.00 Woźniak T., Brachmański B., Lupa J., Piecowski M., Ł., Larysz D., Wodniok D., Machoczek D., B., Wycisk K., Kmiecik R., Zimoń Z., Myśliwiec M.,

18.00 Winsławski J., Skowron A., Malinowski M., Wodniok M., Milek M., Zdunek D., Uliarczyk O., Szczyrba M., Polanecki J., Świtoń B., Kostka I., P., Gigla J., 

 

SOBOTA 16 lutego

7.00  Woźniak T., Paździorek T., Łotecki G., Larysz D., Piecowski M., Ł., Juzek Sz., Szymura W., 

13.00 Sosna M., Wycisk J., Berger K., Swierczyna M., W., Czech Ł.,  Węgierski I.,

18.00  Winsławski J., Kałuziński R., Bodziony M., S., Mrowiec P., Wycisk K., Kmiecik K., Marek K., Giemza K., Uliarczyk O., Juzek I., Świtoń B., Czernij J., Marszolik K., Myśliwiec M.,

 

NIEDZIELA 17 lutego

7.00  Łucki D., Skowron A., Łotecki G., Skowron M., Larysz D., Berger K., Ochojski K., Pielorz J., Skaba K., Śliwa P., Świtoń B., Marek K., Myśliwiec M., Główka P., Szatkowski N.,

9.00  Kałuziński R., Malinowski M., Sosna M., Brachmański B., Berger K., Machoczek D., B., Wycisk K., Zimoń Z., Piecowski M., Ł., Tarnowicz Da., Do., Grzybek M., Konieczny M., Juzek Pa., Pi., Gigla J., 

10.30  Woźniak T., Herc D., Rojek Mat., Mac., Bodziony M., S., Lupa J., Wodniok M., Juzek Sz., Zdanio Ł., Milek M., Węgierski I., Szczyrba M., Pawliczek M., Giemza K., Juzek I., Kostka I., P., Czapkiewicz M., B.,

12.00  Winsławski J., Wycisk J., Wodniok D., Zglejszewski P., Zimoń Ł., Mrowiec P., Szymura W., Swierczyna M., W., Widera M., Durczok O., Czech Ł., Sikora G., Czernij J., Zdunek D.,

17.00 + nieszpory o 16.30 Durczok Sz., Ignacek J., Paździorek T., Popek J., Draczka A., Koźlik M., Spisak K., F., Kmiecik R., Uliarczyk O., Rybak J., Majnusz P., Marszolik K., Niemczyński W., Polanecki J.

 

PONIEDZIAŁEK 18 lutego

7.00 Woźniak T., Łucki D., Sosna M., Popek J., Larysz D., Giemza K., Marek K., Czernij J., Majnusz P.,

18.00  Wycisk J., Zglejszewski P., Ignacek J., Draczka A., Główka P., Widera M., Durczok O., Swierczyna M., W., Szatkowski N., Gigla J., 
              

WTOREK 19 lutego

7.00 Ignacek J., Skowron A., Zimoń Ł., Skaba K., Grzybek M., Juzek Pa., Pi.,  Pielorz J., Węgierski I., Niemczyński W.,

18.00 Durczok Sz., Czapkiewicz B., M., Paździorek T., Draczka A., Mrowiec P., Wycisk K., Główka P., Milek M., Tarnowicz Da., Do., Szczyrba M., Grzybek M., Durczok O.,

 


ŚRODA 20 lutego

7.00  Ignacek J., Skowron A., Sosna M., Mrowiec P., Główka P., Widera M., Czech Ł., Grzybek M.,  Giemza K., Zdanio Ł., Szatkowski N.,

18.00  Herc D., Rojek Mat., Mac., Czapkiewicz B., M., Tarnowicz Da., Do., Skaba K., Pawliczek M., Polanecki J., Juzek Pa., Pi., Gigla J., 


CZWARTEK 21 lutego

7.00 Durczok Sz., Łucki D., Bodziony M., S., Lupa J., Draczka A., Główka P., Pielorz J., Juzek Pa., Pi.,  Szymura W., Majnusz P.,

18.00 Kałuziński R., Rojek Mat., Mac., Berger K., Zimoń Ł., Widera M., Durczok O., Skaba K., Swierczyna M., W., Węgierski I.,  Szatkowski N.,
 

PIĄTEK  22 lutego

7.00 Durczok Sz., Lupa J., Popek J., Machoczek D., B., Pielorz J., Grzybek M., Juzek Pa., Pi.,  Śliwa P., Pawliczek M., Zdanio Ł., Bochenek Sz.., P.,

18.00 Winsławski J., Malinowski M., Czapkiewicz M., B., Sosna M., Milek M., Szczyrba M., Marek K., Skaba K., Uliarczyk O., Niemczyński W.,

 

SOBOTA 23 lutego

7.00 Brachmański B., Łucki D.,, Draczka A., Marek K., Giemza K., Świtoń B., Majnusz P., Polanecki J.,

12.00  Wycisk J., Czech Ł., Rogoza Sz., Durczok O., Winsławski J.,

16.30 (chrzty) Bodziony M., S., Ignacek J., Zimoń Ł., Kałuziński R., Kmiecik R., Giemza K., Juzek Sz., Węgierski I., Szymura W., Malinowski M., Szatkowski N.,

18.00 Durczok Sz., Herc D.,  Czapkiewicz M., B., Paździorek T., Zglejszewski P., Berger K., Swierczyna M., W., Pielorz J., Koczy P., Uliarczyk O., Rybak J., Śliwa P., Zdanio Ł., Marszolik K., Niemczyński W.,