Kilka zasad dotyczących kolędy
09:36 , 25-01-2019

Chociaż większość ministrantów doskonale zna obowiązujące zasady, są również koledzy, którzy pójdą na kolędę po raz pierwszy. Dla ich informacji oraz w celu przypomnienia pozostałym - kilka ważnych wiadomości. 

  1. Pilnujemy rozpiski kolędowej (kto, kiedy ma kolędę).
  2. Na probostwo przychodzimy 30 min przed godziną rozpoczęcia kolędy! Godzina podana na rozpisce kolęd jest już godziną odwiedzin w pierwszym domu/ mieszkaniu. Czasami zdarzają się sytuacje, że kolęda rozpoczyna się już 10 - 15 minut wcześniej niż podano na rozpisce. Dlatego należy być na probostwie już pół godziny przed kolędą. 
  3. Zabieramy ze sobą: kropidło, skarbonkę, kredę
  4. Do skarbonki przed rozpoczęciem kolędy wrzucamy karteczkę z nazwiskami ministrantów.
  5. Wszystkie ofiary otrzymane od ludzi na kolędzie wrzucamy do skarbonki – są one dzielone między ministrantów po zakończonym okresie kolędowym oraz stanowią podstawowe źródło utrzymania kasy ministranckiej i działalności grupy przez cały rok.
  6. Zachowujemy się kulturalnie podczas kolędy (wycieramy buty, nie gadamy zbyt głośno itp.) - pamiętamy, że reprezentujemy wspólnotę ministrancką!
  7. Należy wychodzić po księdza przed dom/ mieszkanie – żeby ksiądz nie musiał szukać, gdzie są ministranci.
  8. Telefony należy wyciszyć.
  9. Sutanki trzeba przygotować sobie przed kolędą.
  10. Po zakończeniu kolędy wszystko odnosimy na probostwo.